zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Začiatok školského roka 2010/11

Milí študenti,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom školskom roku 2010/11 začíname 2. septembra 2010.

Študentov 1. ročníka očakávame o 8.00 pred hlavným vchodom do školy.
Študenti 2. – 5. ročníka sa stretnú v triedach o 8.45.

 

2. september 2010 / štvrtok /

1. ročník:

8.00 – nástup pred hlavným vchodom
-rozdelenie do tried
– slávnostné otvorenie školského roka
- triednické hodiny

2. – 5. ročník:

8.45 – slávnostné otvorenie školského roka
- triednické hodiny
 

OZNÁMENIE

Žiadame budúcich prvákov, okrem budúcich prvákov bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie, aby si prišli prevziať

v čase od 8.00 h – 12.00 h.

ISIC – karty. ISIC karty platia od 1. 9. 2010 a nahrádzajú čipové karty na dopravu. Netreba vypisovať potvrdenia o návšteve školy. Prineste si so sebou fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3 cm. Upozorňujeme, že ISIC karty používané v MHD platia len u jedného dopravcu. /Nedajú sa navzájom kombinovať/.

 

Ing. Beáta Štubňová
zástukyňa riaditeľky školy
 

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku na Gymnáziu JGT

V dňoch 27. a 28. mája 2010 navštívil našu školu veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, pán Henry Cuny s manželkou v sprievode pána J.Bortuzza, atašé pre spoluprácu vo francúzskom jazyku.
Dňa 27. mája pán veľvyslanec osobne odovzdal čerstvým maturantom V.L triedy diplomy o ukončení bilingválneho štúdia a v príhovore naznačil perspektívy uplatmenia absolventov a možnosti kontinuity ich bilngválneho štúdia na vysokých školách.
Ďalší deň diskutoval so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka na tému „Európske hodnoty.“
Pán veľvyslanec vo svojich príhovoroch ocenil kvalitnú prípravu žiakov bilingválnej sekcie a vyzdvihol spoluprácu s vedením Gymnázia J.G.Tajovského.
 

Opäť skvelé výsledky v biologickej olympiáde

V kategórii B v projektovej časti biologickej olympiády v školskom roku 2009/2010 Veronika Lobellová z 2. C triedy získala v celoštátnom kole 2. miesto a postúpila na medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO EURO ASIA), ktorá sa uskutoční v Azerbajdžane.

V kategórii A v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády v tomto školskom roku Zuzana Slaná z 3. D triedy obsadila v celoštátnom kole 7. miesto.

Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Veronike Lobellovej prajeme veľa úspechov v medzinárodnom kole.

Školský zber papiera

Skončil sa zber papiera. Jeho vyhodonotenie nájdete tu.

Výhercom blahoželáme!

Zoznamy zapísaných uchádzačov pre rok 2010/2011

Zoznam zapísaných prijatých uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2010/11 do:

Výborné umiestnenie v slovenskom kole Olzmpiády vo francúzskom jazyku.

Tereza Perlácová zo IV.L ziskala 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády z francúzskeho jazyka v kategórii 2C.
Výsledková listina.

Projekty pre 3. ročník

Milí tretiaci,
organizáciu "Projektového týždňa" nájdete tu.
Štruktúra práce - tu.

Ďalší prijatí uchádzači

Zoznam ďalších uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky do tried bez zamerania (súbor je už odstránený)

Zápis sa uskutoční dňa 10. mája 2010 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Rozhodnutie o prijatí dostanete pri zápise.

Syndikovať obsah