zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Pripravujeme pre vás predvianočný darček: nové číslo školského časopisu G-life!

Nie sme hlúpi, iba nevzdelaní
Pavúk
Do básne
Otaku
AUTOŠKOLA I.
AUTOŠKOLA II.
LEAF Talent Guide: Tvoj Sprievodca v Džungli Možností
Divines / Božské
Halloweenské foto
Prvácka ročenka
 
Aj o tomto je novembrové číslo G-lifu. Veríme, že si v ňom spomedzi množstva rozmanitých článkov nájdete to svoje a poviete si: „Toto sa oplatilo čítať!“.
                                                                                                                                                                Redakčná rada  G-lifu 

Vzácna návšteva na našej škole

 
Dňa 9.11. navštívil našu školu JE, p. Christophe Leonzi,  veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Stretol sa so žiakmi a pedagógmi bilingválnej sekcie a diskutoval s nimi o postavení a úlohe Slovenska v Európskej únii. Na záver stretnutia ocenil kvalitu práce bilingválnej sekcie. Bola to jeho prvá návšteva Banskej Bystrice.  Sľúbil, že do našej školy sa počas svojho pôsobenia na Slovensku ešte určite vráti.

Premiér SR Róbert Fico besedoval so žiakmi našej školy

Dňa 21. 11. 2016 sa naši tretiaci a štvrtáci  v aule OA  zúčastnili besedy s premiérom SR Róbertom Ficom. Po úvodnej prednáške pána premiéra na tému „Naše predsedníctvo v EU“ nasledovala beseda. Otázka boli rôzne – ekonomické, sociálne, nechýbali otázky týkajúce sa migrácie či prezidentských volieb v USA. Na všetky otázky pán premiér nestihol odpovedať.  Čas vyhradený na besedu ubehol veľmi rýchlo.  Veríme, že pri najbližšej návšteve Banskej Bystrice budeme mať opäť možnosť stretnúť sa s ním. 

Pamätný list sv. Gorazda opäť na našej škole

Minister školstva Peter Plavčan pri príležitosti Dňa študentov ocenil dňa 14.11.2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave študentov a žiakov za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. Medzi ocenenými bol aj náš maturant  Jozef Lipták. Ocenenie získal za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných astronomických a astrofyzikálnych súťažiach. V decembri  nás bude opäť reprezentovať  na International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) v Bhubaneshwari v Indii.  
Srdečne  blahoželáme a budeme držať palce! 

Fenomén Mináč

– podujatia s týmto názvom sa zúčastnili žiaci II.L triedy dňa 15.11.2016 v ŠVK v Banskej Bystrici. Vladimír Mináč patrí k významným predstaviteľom literatúry po roku 1945. Napriek tomu, že z učebných osnov sa pomaly vytratil, jeho dielo je obrazom doby, v ktorej žil. Rozprávanie o kamarátstve s Mináčom, ako aj perličky z jeho života zaujali nás všetkých.        

                                                                                        MAJ    

NEMÉ TVÁRE

Dňa 15.11 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia NEMÉ TVÁRE. Pred začiatkom predstavenia sme boli zvedaví, pretože sme nevedeli o aký typ predstavenia pôjde. Najlepší dojem v nás vyvolala hudba použitá vo vystúpení a tanečné prevedenie, ktorým si herci získali našu pozornosť a ovplyvnili náš pohľad na ďalší priebeh predstavenia. Hlavnou témou predstavenia bolo šikanovanie, s ktorým našťastie nemáme žiadne skúsenosti! Predstavenie splnilo svoju úlohu vyvolať v nás zamyslenie nad témou šikany. Myslíme si, že do budúcnosti určite absolvujeme kultúrne podujatia podobného charakteru a budeme dopĺňať naše nedostatky. 
                                                                           Študenti I.C

KABU

Žiaci tretieho ročníka pripravujú pre prvákov prijatie do cechu študentov - KABU, ktoré sa uskutoční dňa 23.11. v čase od 13,00 do 16,00.

Deň otvorených dverí v matematickej triede

V utorok 8. novembra sa konalo podujatie, ktoré sa opakuje iba raz za rok. Matematická trieda totižto otvorila svoje brány nádejným budúcim Efkárom a ich rodičom. Už o 9:20 sa prví záujemcovia stretli v terajšej 3.F, kde neskôr prebiehala aj väčšina programu.

Fyzikálny Náboj

V piatok 4. novembra 2016 sa 10 žiaci nášho gymnázia zúčastnili medzinárodnej súťaže s názvom „Fyzikálny Náboj“, ktorá sa každoročne organizuje v Bratislave.

Sú miesta, ktoré treba navštíviť... Osvienčim

Dňa 25.10.2016 sme my, tretiaci a štvrtáci, navštívili Krakow, Osvienčim a Brezinku. Prvá zastávka bola v Krakowe, kde sme si urobili obhliadku mesta a jej pamiatok.
Syndikovať obsah