zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

EXPERT geniality show

EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej si žiaci volia dve  z piatich rôznych oblastí:  Mozgolamy, Góly, body, sekundy, Do you speak English?, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie.  V tomto školskom roku sa súťaž konala 1.decembra 2016 ana našej škole sa zapojilo do nej 30 žiakov z tried I.A, I.D, I.F, II.C, II.F, III.D a III.F, na Slovensku celkom 9384 žiakov zo 435 škôl. Súťažiacim sa darilo, na výsledky sme museli trochu čakať, ale oplatilo sa.  

Úspech na krajskom kole Olympiády ľudských práv

Veľký úspech dosiahol na krajskom kole Olympiády ľudských práv  (8.2. 2017) Matej Čerman z 2.F, ktorý sa pri  konkurencii 29 účastníkov z Banskobystrického kraja umiestnil na 1. mieste. S prehľadom tak postúpil do celoštátneho kola (postupovalo prvých osem súťažiacich), ktoré sa uskutoční v dňoch 5.-7.4. 2017 v Modre. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdaru na celoštátnom kole OĽP !

Výsledkovú listinu z krajského kola si môžete pozrieť tu: https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2015/09/kk-olp-2017_vysledky.pdf   

Kvíz XL = 4x10 = 40

Bývajú bežnejšie a menej bežné dni. Občas sa len túžobne čaká na obed a zvonček, no dnešný deň bol trochu iný. Okrem sviatku lásky – Valentína, ktorý podporil školský senát stužkami a valentínskou poštou, sa pri príležitosti 40. výročia založenia Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Aule Obchodnej akadémie konal Kvíz XL reprezentujúci lásku k vedomostiam v oblasti prírodovedných predmetov. Skryté významy ako vínko.  Už počas 1. hodiny sa pracovalo na technickom zabezpečení. Nosili sa stoly a stoličky, nastavovali mikrofóny, ťahali káble. O 9:00 prišla do auly väčšina súťažiacich, aby im boli vysvetlené pokyny a pravidlá a aby sa akosi psychicky naladili na súťaž. Keďže vysvetľovanie podmienok súťaže netrvalo dlho, po pár minútach už poctil prítomných svojou hrou na klavíri Jozef Lipták.

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí „zimný“8.2.2017 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave zaujal aj našich žiakov z III.F, III.D, IV.C a V.L, ktorí uvažujú o tejto fakulte ako o jednej z možných, kde by mohli v budúcnosti študovať. Od predstaviteľov fakulty ako aj od vyučujúcich sa dozvedeli základné informácie o možnostiach štúdia a potom si vypočuli zaujímavé prednášky z matematiky, fyziky a informatiky. Foto tu.   

Mgr. Katarína Magyarová 

Stavbárska olympiáda

Výrazný úspech v internetovej súťaži Stavbárska olympiáda,  ktorú organizovala Stavebná fakulta STU v Bratislave, dosiahol Pavol Samáš zo IV.F. Medzi viac ako 500 súťažiacimi si vybojoval 2. miesto (spolu s ďalšími dvoma súťažiacimi). Ocenenie si prevzal 9. 2. 2017 od dekana Stavebnej Fakulty STU prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. počas Dňa otvorených dverí fakulty. Foto tu.
K dosiahnutému úspechu Pavlovi Samášovi gratulujeme a za šírenie dobrého mena školy ďakujeme.

Mgr. Katarína Magyarová 

OZNAM pre študentov, ktorí poberajú štipendium

Žiadame študentov, ktorí poberajú štipendium, aby doručili fotokópiu vysvedčenia z 1. polroka  škol.roka 2016/2017 overenú riaditeľkou školy.
Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi, tak je potrebné doložiť aktuálny doklad z roku 2017.
Termín: do 24.2.2017

G-life

O pár dní je tu nové číslo školského časopisu a opäť sa oplatí čítať!
Môžete sa tešiť na:
- 4 riaditeľov
- portrét služobne najstaršieho a najmladšieho profesora
- výpočet problémov, ktoré trápia študenta GJGT
- na názory na „Nič“
- žiarsky Geekfest - festival v srdci Slovenska
- kódy Jozefa Banáša
- bilingválnu 25
- inteligentnú a talentovanú Emíliu
 
Aj o tomto  a mnohom inom je februárové číslo G-lifu, ktorého súčasťou je aj kupón (slúžiaci ako záchrana pred skúšaním) a ktorý vám ŠKOLA VENUJE  AKO DARČEK K 40. VÝROČIU JEJ VZNIKU 

                                                           Redakčná rada  G-lifu 

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa  1. 2. 2017 sme mali v Krajskom kole olympiády dve želiezka v ohni. Chlapci nesklamali, reprezentovali svoju školu ako najlepšie vedeli. Výsledkom je vynikajúce umiestnenie MATEJA  ČERMANA z II.F triedy, ktorý sa v kategórii B umiestnil na krásnom 2. mieste.
Blahoželáme!

Deň otvorených dverí sa stretol s veľkým záujmom deviatakov.

Počas Dňa otvorených dverí  7. februára 2017 navštívilo našu školu 224 záujemcov o štúdium zo ZŠ z Banskej Bystrice a okolia. Deň, ktorý prežili na našej škole hodnotili pozitívne a atmosféru počas DOD zachytáva aj fotodokumentácia

Krajské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka

Gymnázium J.G.Tajovského privítalo dňa 6.2.2017 účastníkov krajského kola Olympiády z francúzskeho jazyka. Naši študenti boli opäť úspešní :
Veronika Dúžeková, II.B  – 1.miesto v kategórii 2A
Emma Materlínová, IV.D – 2. miesto v kategórii 2B
Katarína Paľová, IV.L – 1.miesto v kategórii 2C

Blahoželáme ! 

Syndikovať obsah