zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Testy profesijnej orientácie

V dňoch 25.10.-28.10.2010 sa na škole uskutočnili testy profesijnej orientácie žiakov 3. ročníka a IV.L.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Dňa 20.10.2010 sa uskutočnilo v Tajove školské kolo v prednese poézie a prózy. O podujatí viac tu...

Deň otvorených dverí v bilingválnej a matematickej triede

Dňa 19.10.2010 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí do bilingválnej triedy. Viac tu...

Liga proti rakovine

Žiaci Andrej Kosmovský a Martin Spišiak sa zúčastnili v dňoch 15.10.-17.10.2010 v Bratislave workshopu „Liga proti rakovine“.

Exkurzia

V dňoch 12.10-15.10.2010 sa uskutočnila exkurzia na vybrané fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Exkurzia bola zameraná aj na oblasť cestovného ruchu. Viac informácií tu...

Deň nezábudiek

V dňoch 11.10-13.10.2010 sa aj žiaci našej školy zapojili do zbierky „Deň nezábudiek.“

Zapojilo sa 44 študentov a vyzbierali spolu približne 500 Euro.

Veľtrh pomaturitného vzdelávania

Dňa 5.10.2010 sa prihlásení žiaci 4. ročníka a V.L triedy zúčastnili v Bratislave Veľtrhu pomaturitného vzdelávania. Viac informácií tu...

Postup na zadanie reklamácie pre ŽSSK

Študent/žiak musí pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo karty (10 miestne číslo pod fotkou), dátum a číslo vlaku, v ktorom doplatil do celého cestovného, prípadne doložiť sken lístka, na ktorom bol vystavený doplatok.

Tieto informácie treba zaslať na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom
Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk
 

Sociálne štipendium - oznam

Žiaci majú nárok na sociálne štipendium, keď rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. V prípade, že rodina je v hmotnej núdzi alebo nedosahuje životné minimum rodiny, žiak má nárok na štipendium. Potrebné je vyzdvihnúť si predpísané tlačivo Žiadosti o štipendium a predložiť tieto doklady:

1.Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné
doložiť "Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že
rodina je v hmotnej núdzi, nie staršie ako 3 mesiace.
- Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2009/10
overenú riaditeľkou školy
- potvrdenie o návšteve školy súrodencov

POZVÁNKA

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať dňa 19. októbra 2010 o 9,30 hod. na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o

  • zameranie na bilingválne štúdium
  • zameranie na matematiku
     

Viac informácií nájdete tu.

Syndikovať obsah