zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výmena študentov bilingválnej sekcie

Žiaci 1L triedy /29 / a 2E triedy / 4 / sa zúčastnia výmeny s partnerskou
školou - Gymnáziom J.P.Vernant v Sevres /Francúzsko/, ktorú bilingválna
sekcia organizuje 18. rok. Pobyt bude prebiehať v dňoch 8.4.2010 - 17.4.2010 podľa priloženého programu.

Medzitriedny mixvolejbalový turnaj

Turnaja sa zúčastnia študenti 1. až 3. ročníkov.

PODMIENKY: Na ihrisku musia hrať 3 chlapci a 3 dievčatá .

DRESY: Ľubovolné, športového strihu.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa môže maximálne 10 hráčov na družstvo.

Prihlásiť sa môžete u p. prof. Janovčíka do 19.4.2009

TERMÍN: 20.4.2009, utorok

MIESTO: telocvične Gymnázia J.G.Tajovského

ZAČIATOK: 8.00 hod.

PREDP. UKONČENIE: 13.00 hod.

HRACÍ SYSTÉM: hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu,podľa počtu prihlásených v skupinách na čas.

Prezentácia kurzu Ochrany života a zdravia

Prezentáciu vo formáte .pps (Powerpoint) si môžete pozrieť tu.

Výsledky prijímacích skúšok

Upravené dňa 7.4. 2010!

Doplnený zoznam prijatých uchádzačov do bilingválnej triedy nájdete tu.

OZNAM

Vzhľadom k tomu, že dvaja uchádzači o štúdium sa nezúčastnili psychodiagnostických testov zo zdravotných dôvodov, prijímacia komisia uzavrie počet 30 prijatých žiakov po vykonaní psychodiagnostických testov týchto uchádzačov v náhradnom termíne.

Zverejnenie doplneného počtu na 30 bude na http://gjgt.sk a na vstupe do školy v stredu dňa 7. apríla 2010.

ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV SA USKUTOČNÍ DŇA 15.APRÍLA 2010 OD 12.00 HOD DO 17.00 HOD. NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY.

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania do všeobecných tried a triedy so zameraním na matematiku pre školský rok 2010/2011 nájdete tu.

Prijímacie skúšky do bilingválnej triedy

V dňoch 29.3. a 30.3. 2010 sa uskutočnia prijímacie skúšky do bilingválnej triedy. Organizácia a viac informácií sa nachádza tu.

OZNAM PRE DRŽITEĽOV ISIC KARIET !!!

ZAJTRA, DŇA : 24. 3. 2010 V ČASE OD 8. 45 - 13.00 HOD. POČAS PRESTÁVOK SI DRŽITELIA ISIC KARIET, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ ŽELEZNIČNÉ ZĽAVY, MAJÚ MOŽNOSŤ PREDĹŽIŤ SI DÁTUM ŽELEZNIČNEJ ČASTI PREUKAZU V PRIESTOROCH ŠKOLSKEJ JEDÁLNE. V PRÍPADE, ŽE ZAJTRA NEBUDETE V ŠKOLE, POŠLITE SVOJU KARTU K AKTIVÁCII PO SPOLUŽIAKOVI. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE AKTIVÁCIA KARTY JE MOŽNÁ OKREM ZAJTRAJŠIEHO DŇA UŽ LEN V BRATISLAVE, A PRETO VYUŽITE ZAJTRAJŠIU MOŽNOSŤ NA 100 %. TÝKA SA TO LEN ŽIAKOV.

Ing. Beáta Štubňová
zástupkyňa riaditeľky

Školská liga halového veslovania

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva 31. marca o 10.00 na 5. kolo Školskej ligy halového veslovania, ktoré sa uskutoční v telocvični GJGT.

Viac informácií nájdete tu.

Výsledky majstrovstiev GJGT v lyžovaní

Výsledková listina Majstrovstiev GJGT v lyžovaní, ktoré sa konali 22.3. 2010 je tu.

Syndikovať obsah