zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Návšteva Pamätného domu Jozefa Gregora v Tajove

 „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov.“
Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu zriadila malé múzeum.

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
    -  zameraním na bilingválne štúdium
    - s profiláciou na matematiku

Oznam pre štvrtákov

Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.

Sociálne štipendium v školskom roku 2017/2018 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady: 

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

pozývame Vás na  plenárne zasadnutie rodičov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2017 o 17,00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.

Po skončení  sa uskutočnia v kmeňových triedach triedne zasadnutia RR.

Oznam pre stravníkov

Od 5. 9. 2017 sa mení cena stravného lístka pre študentov z 1,50 na 1,33€

Oznam pre študentov

Milí študenti,
 
vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom   školskom  roku 2017/18  začíname  4. septembra 2017.
 
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
 
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30. 

Oznam pre budúcich žiakov prvého ročníka

Oznamujeme žiakom, ktorí nastupujú v septembri 2017 do prvého ročníka, že aktuálne zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené koncom augusta 2017. Zoznamy tried, ktoré sú momentálne zverejnené nie sú konečné, sú zostavené abecedne z organizačných dôvodov. 

OZNÁMENIE PRE PRVÁKOV V ŠK. R. 2017/2018

Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne:
od 24.-25.8., 30.-31.8. 2017  v čase od  8. 30 h. – 12. 00 h. u p.Sokolovej alebo u služby na vrátnici.
ISIC preukazy platia od 4. 9. 2017. Prineste si so sebou fotografiu s rozmermi 26 x 32 mm.
Žiakom, ktorí za kartu nezaplatili, budú preukazy vybavené v priebehu septembra po vypísaní žiadosti a zaplatení za ISIC kartu.

Paríž..

V dňoch 24.6 až 29.6 2017 sa 14 našich študentov I. a III.ročníka a študenti GAS zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža, srdca Francúzska.
Syndikovať obsah