zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhodnotenie zberu papiera

Milí študenti,
po mesiaci sa skončil zber papiera. S radosťou vám oznamujeme, že zber sa skončil s výbornými výsledkami.
Žiaci nazbierali 4190 kg papiera. Zo získaných peňazí budú prvým trom zberateľom vyplatené odmeny 15,- EUR, 10,- EUR a 7,- EUR a každý z nich dostane po dohode s vedením školy deň voľna. Zvyšné peniaze sa využijú na kúpu učebných pomôcok.
A teraz to najdôležitejšie - vyhodnotenie súťaže:
1. miestotrieda III.F, ktorá nazbierala 1493,6 kg a dostane deň voľna
Jednotlivci:
1. miestoPatrik Dian, III.B - 378 kg, odmena 15,- EUR a deň voľna
2. miestoSára Perželová, III.F - 337 kg, odmena 10,- EUR a deň voľna
3. miestoLucia Krnáčová, II.D - 220 kg, odmena 7,- EUR a deň voľna
Za výborný výsledok podmienený vašou mimoriadnou usilovnosťou a príkladným ekologickým uvedomením vám organizátori súťaže ako aj vedenie školy ďakujú a vyslovujú pochvalu.
Veríme, že rovnako sa zachováte aj pri budúcich zberoch. Ten nasledujúci je naplánovaný na približne takéto obdobie budúceho školského roku.
RNDr. Kusá