zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Abecedný zoznam ďalších prijatých uchádzačov o štúdium

   Abecedný zoznam ďalších prijatých uchádzačov o štúdium

 

Gális
Daniel
Golianová
Ivana
Jasenovec
Tomáš
Lupták
Matúš
Pham Thi Thanh
Thuy
Šprlová
Viktória
Štefková
Lea
Vavrinčíková
Ema
 
 
Zápis ďalších prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 22.mája 2017  od 8.00 do 15.00 hod. na riaditeľstve Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.
Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok.
Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium.