zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Termínovník - organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017
September
5.9.2016 PO otvorenie školského roka
6.9.2016 UT-ST začiatok vyučovania
12.9.-20.9.2016 KOŽAZ tried 3.ročníka - dochádzková forma
13.9.2016 UT pracovná porada s vedúcimi PK
13.9.2016 UT plenárne zasadnutie a triedne schôdzky rodičov 1.ročníka
29.9.2016 UT pracovná porada
30.9.2016 ST prihláška na maturitnú skúšku
Október
11.10.2016 UT účelové cvičenie 2.ročník
11.10.2016 UT deň otvorených dverí BS a triedy s profiláciou 
15.10.2016 SO možnosť zmeny maturitných predmetov
20.10.2016 ŠV účelové cvičenie 1.ročník
26.10.2016 UT pracovná porada
29.10.-30.10.2016 ŠV-PI jesenné prázdniny
November
2.11.2016 ST začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
22.11.2016 UT pedagogická rada
23.11.2016 ŚV KABU
PI-SO stužkové slávnosti
December
SO stužkové slávnosti
15.12.2016 UT pracovná porada
21.12.2016 ST Bavia nás maturanti
21.12.2016 ST Tajácky benefičný punč
23.12.-31.12.2016 PI vianočné prázdniny
Január
2.1.-5.1.2017 SO-ŠV vianočné prázdniny
9.1.2017 PO začiatok vyučovania po vianočných prázdninách
24.1.2017 UT pedagogická rada
31.1.2017 UT odovzdávanie polročného hodnotenia
30.1.2017 PO zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v BS 
Február
3.2.2017 PI polročné prázdniny
6.2.2017 UT začiatok vyučovania po polročných prázdninách
7.2.2017 UT deň otvorených dverí do tried bez profilácie
28.1.2017 SO 20. reprezentačný ples gymnázia
LVVK 1.ročníka
Marec
27.2.-3.3.2017 PO-PI jarné prázdniny
6.3.2017 PO začiatok vyučovania po jarných prázdninách
LVVK 1.ročníka
14.3.2017 UT EČ MS zo SJL
15.3.2017 ST EČ MS z CUJ
16.3.2017 ŠV EČ MS z MAT
21.3.2017 UT pracovná porada
21.3.2017 UT plenárna schôdza rodičov a žiakov 3.ročníka a triedne schôdzky rodičov
28.3.-29.3.2017 UT-ST prijím. skúšky s overením špec. schop. a  zruč. do bilingválnej triedy
31.3.2017 PI zverejnenie kritérií prijatia na štúdium vo všeobecných triedach
Apríl
4.4-7.4.2017 UT-PI náhradný termín EČ MS
11.4.2017 UT pedagogická rada
13.4.-18.4.2017 ŠV-UT veľkonočné prázdniny
19.4.2017 ST začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
Máj
9.5.a 11.5.2017 UT,ŠV prijímacie skúšky 
10.5.2017 ŠV pedagogická rada pre maturitné ročníky
12.5.2017 PI rozlúčka s maturantmi
15.5.2017 PO písomná maturitná skúška z FRJ IV.L
15.5.2017 PO písomné maturitné skúšky V.L BIO
16.5.2017 UT písomné maturitné skúšky V.L FYZ
17.5.2017 ST písomné maturitné skúšky V.L MAT
19.5.2017 PI písomné maturitné skúšky V.L CHE
15.5.-19.5.2017 PO-PI akademický týždeň
účelové cvičenie 1.ročník
účelové cvičenie 2.ročník
22.5-26.5.2017 PO-PI projektový týždeň žiakov 3. ročníka
ústne maturitné skúšky V.L
prezentácia projektov a rodičovský aktív žiakov 2.ročníka
31.5.2017 slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
31.5.2017 prezentácia projektov žiakov 3. ročníka
Jún
2.6.-1.7.2017 plavecké kurzy žiakov 2.ročníka
po 15.6. 2017 ST-ŠV ústne maturitné skúšky zo SJL a FJL  IV.L triedy 
26.6.2017 PO pedagogická rada 
30.6.2017 PI odovzdávanie vysvedčení
Júl - august
1.7.-1.9.2017 letné prázdniny

 

na stiahnutie vo formate xls