Štúdium

Všeobecné triedy

 

Matematické triedy

 

Prírodovedná trieda

Učebný plán pre triedu s profiláciou: prírodné vedy  škol.rok 2015/2016

Bilingválne triedy

 

Výber voliteľných predmetov

 

 

Voliteľné predmety pre 3. ročník

2-hodinové predmety
1.skupina                                          
2.skupina
   
3.skupina                              


1-hodinové predmety
1.skupina                                         
2.skupina

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník 

4-hodinové predmety
1.skupina                                          
                                                                              

 

2.skupina                                          

 

2-hodinové predmety

1.skupina                                            

 
2.skupina                                            
 
3.skupina                                           
 
4.skupina
 
5.skupina
 
6.skupina
 

 
Ďalšie voliteľné predmety pre žiakov V.L  
 

Maturita

 

Projekty

Naša škola je v súčasnosti zapojená do viacerých projektov, ktoré sú orientované na rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry v intenciách naplňovania základných princípov a cieľov UNESCO. Podľa zamerania môžeme tieto projekty rozdeliť do štyroch okruhov. Vzhľadom k ich širšej profilácii je toto rozdelenie iba rámcové a slúži na sprehľadnenie aktivít našej školy.

 

Sú to:

  1. projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a utváranie environmentálneho vedomia,
  2. projekty v oblasti výchovy mladých ľudí k tolerancii, humanizmu a demokratickým hodnotám ako aj na podporu  tímovej práce a jej prezentácie,
  3. projekty zamerané na popularizáciu vedy, modernizáciu vyučovania a uplatňovanie informačno-komunikačných zručností,
  4. projekty v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, rozširovania kultúrneho potenciálu krajiny a medzinárodnej spolupráce.

 

Viac o projektoch, do ktorých je naša škola zapojená, v PDF dokumente

 

Aktuálne informácie vysokých škôl

Deň  otvorených dverí   Fakulty informatiky a informačných technologií  STU v Bratislave.

Podujatie sa uskutocni dna 15. 12. 2017 v piatok o 8:45 na FIIT.
Strucny program podujatia je uverejneny na stranke fakulty
www.fiit.stuba.sk/1733.

 
Deň otvorených dverí 2017 dňa 12. decembra 2017Hlavnýprogram bude prebiehať od 09:30 v aule Akadémie PZ v Bratislave.
Podrobnejšie informácie o DOD 2017 na Akadémii PZ v Bratislavebudú zverejnené najneskôr na webovom sídle http://www.akademiapz.sk
 
V prípade otázok nás kontaktujte na DOD@akademiapz.sk .

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1

835 17 Bratislava
Slovakia 


 
 
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL,  KURZY MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 
 
Deň otvorených dverí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.  sa koná v piatok 10. novembra 2017 od 9.00 do 13.00 hod. na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

.

    
Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý bude piatok, 27.10. 2017 od 9:00 do 18:00 hod.

Hviezdoslavovo nám. 18: Katedry maliarstva a architektonickej tvorby

 

 
 
 
Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně organizuje 
 
Výška nanečisto
 
 
 
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019.

 

 

   

Občianske združenie PreStredškolákov organizuje rôzne podujatia v rámci neformálneho vzdelávania a tentokrát  sa rozhodli spraviť podobný event v Banskej Bystrici, dňa 7.11.2017
Témou tohto eventu bude štúdium v zahraničí, program Erazmus a podobne. 

link na facebookový event: https://www.facebook.com/events/1795259334105589/

 
 
Deň otvorených dverí na VŠMU - 18.11.2017
Počas tohto dňa budú v učebniach DF VŠMU prebiehať otvorené hodiny jednotlivých katedier, ktoré takto priblížia návštevníkom ich fungovanie a zároveň priebeh prijímacích skúšok na bakalárske štúdium. 
Vstup na Deň otvorených dverí je voľný. Program je naplánovaný od 9:00-15:30 hod. a následne bude pokračovať program projektu Noci divadiel, do ktorého sa naša škola opäť zapojila.
 
 
 
 

 

Výber voliteľných predmetov

 

Voliteľné predmety pre 3. ročník

2-hodinové predmety
1.skupina                                          
2.skupina
   
3.skupina                              


1-hodinové predmety
1.skupina                                         
2.skupina

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník 

4-hodinové predmety
1.skupina                                          
                                                                              

2.skupina                                          

 

2-hodinové predmety

1.skupina                                            

 
2.skupina                                            
 
3.skupina                                           
 
4.skupina
 
5.skupina
 
6.skupina
 

 
Ďalšie voliteľné predmety pre žiakov V.L