Štúdium

Všeobecné triedy

 

Matematické triedy

 

Prírodovedná trieda

Učebný plán pre triedu s profiláciou: prírodné vedy  škol.rok 2015/2016

Bilingválne triedy

 

Výber voliteľných predmetov

 

 

Voliteľné predmety pre 3. ročník

2-hodinové predmety
1.skupina                                          
2.skupina
   
3.skupina                              


1-hodinové predmety
1.skupina                                         
2.skupina

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník 

4-hodinové predmety
1.skupina                                          
                                                                              

 

2.skupina                                          

 

2-hodinové predmety

1.skupina                                            

 
2.skupina                                            
 
3.skupina                                           
 
4.skupina
 
5.skupina
 
6.skupina
 

 
Ďalšie voliteľné predmety pre žiakov V.L  
 

Maturita

 

Projekty

Naša škola je v súčasnosti zapojená do viacerých projektov, ktoré sú orientované na rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry v intenciách naplňovania základných princípov a cieľov UNESCO. Podľa zamerania môžeme tieto projekty rozdeliť do štyroch okruhov. Vzhľadom k ich širšej profilácii je toto rozdelenie iba rámcové a slúži na sprehľadnenie aktivít našej školy.

 

Sú to:

  1. projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a utváranie environmentálneho vedomia,
  2. projekty v oblasti výchovy mladých ľudí k tolerancii, humanizmu a demokratickým hodnotám ako aj na podporu  tímovej práce a jej prezentácie,
  3. projekty zamerané na popularizáciu vedy, modernizáciu vyučovania a uplatňovanie informačno-komunikačných zručností,
  4. projekty v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, rozširovania kultúrneho potenciálu krajiny a medzinárodnej spolupráce.

 

Viac o projektoch, do ktorých je naša škola zapojená, v PDF dokumente

 

Aktuálne informácie vysokých škôl

 
 
 
 
Firma MUDRstart, ktorá má za cieľ pripraviť študentov gymnázií na prijímacie skúšky českých lekárskych fakúlt, prichádza s novinkou vo forme Letní školy pro budoucí mediky (3.ročník gymnázií). Ide o výuku chémie, biológie a fyziky počas letných prázdnin v rozsahu 5x6 hod počas jedného pracovného týždňa. Otvárame 13 kurzov v 10 mestách v Česku a na Slovensku. Na konci kurzu dostanú študenti možnosť napísať si "prijímačky nanečisto" na ich zvolenú školu. Absolventi našich kurzov majú 95% úspešnosť na prijímacích skúškach na LF v ČR. Viac info o Letnej škole nájdete Firma MUDRstart, ktorá má za cieľ pripraviť študentov gymnázií na prijímacie skúšky českých lekárskych fakúlt, prichádza s novinkou vo forme Letní školy pro budoucí mediky (3.ročník gymnázií). Ide o výuku chémie, biológie a fyziky počas letných prázdnin v rozsahu 5x6 hod počas jedného pracovného týždňa. Otvárame 13 kurzov v 10 mestách v Česku a na Slovensku. Na konci kurzu dostanú študenti možnosť napísať si ,,prijímačky nanečisto" na ich zvolenú školu. Absolventi našich kurzov majú 95% úspešnosť na prijímacích skúškach na LF v ČR. Viac info o Letnej škole nájdete na: 
https://www.mudrstart.cz/pripravne-kurzy/letni-skola-2018
 
 
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako každý rok pripravila pre vašich študentov Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. februára 2018 v priestoroch univerzity. Každá fakulta si pripravila zaujímavý program, v ktorom priblíži absolventom stredných škôl štúdium a život na našej univerzite.

 

 

Podrobné informácie nájdete na našej stránke: https://www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/815-den-otvorenych-dveri-2018

 

 
 
 
Deň otvorených dverí na Vysokej škole manažmentu, ktorý sa uskutoční dňa 15.2.2018 od 9:00 do 15:00 hod v Trenčíne a v Bratislave.
 
Nejde len o klasickú prehliadku školy a knižnice. Ponúkame ​vám​
jedinečnú možnosť zúčastniť sa na prednáškach vedených nielen slovenskými, ale aj americkými lektormi  v anglickom jazyku.
 

cid:19F70273-F793-43F5-9CBB-4156E90CD930

 

Phone: +421 32 6528174
Fax: +421 32 6529 337
mmatejova@vsm.sk

www.vsm.sk

 

 
Radi by sme Vas pozvali na specializovanu vystavu o moznostiach studia na vysokych skolach urcenu pre konciacich stredoskolakov a studentov nizsich rocnikov pod nazvom Kam na vysoku 2018.
Vystava sa bude konat 6.februara 2018 v Banskej Bystrici, na Gymnáziu A.Sládkoviča, ulica J.A.Komenského 18, v case od 9.00 do 14.00.
Na podujati sa bude prezentovat celkovo 27 vysokych skol s roznymi studijnymi programami.
 
Studenti budu moct absolvovat aj tieto sprievodne aktivity:
·         diskusie pri okruhlych stoloch zo zastupcami vysokych skol
·         individualne karierne poradenstvo s profesionalnymi poradcami
·         prezentacie vysokych skol
 
 
  
 
 
 
 
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL,  KURZY MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 
 
Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
 
  
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov Vašej strednej školy na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme 9. februára 2018.​ viac info
 
 
Den otevřených dveří na IES FSV UK 
 
 
Pozvánka na Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene, ktorý sa bude konať 30.1.2018 o 10:00 h v prednáškovej miestnosti  B8. Tešíme sa na stretnutie s Vami 
​.
 
 
 
 
 
Podrobnosti ohľadom možností vysokoškolského štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši a konaní prípravných kurzov na prijímacie skúšky. Pre získanie viac  informácií môžu uchádzači navštíviť aj našu stránku = tu kliknite:  http://pripravne-kurzy-akademia-ozbrojenych-sil.webnode.sk/ , prípadne nás náj
​dete​
 aj na Facebooku = tu kliknite:  http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM . Bližšie informácie poskytneme tiež telefonicky. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 hod. do 24.00 hod. Je možná aj osobná návšteva v Liptovskom Mikuláši, ktorú treba predom telefonicky nahlásiť. 

 Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:    pplk.v. v. Ing. Emil Toma

 
 
 
 
 
Deň  otvorených dverí   Fakulty informatiky a informačných technologií  STU v Bratislave.
Podujatie sa uskutocni dna 15. 12. 2017 v piatok o 8:45 na FIIT.
Strucny program podujatia je uverejneny na stranke fakulty
www.fiit.stuba.sk/1733.

 
Deň otvorených dverí 2017 dňa 12. decembra 2017Hlavnýprogram bude prebiehať od 09:30 v aule Akadémie PZ v Bratislave.
Podrobnejšie informácie o DOD 2017 na Akadémii PZ v Bratislavebudú zverejnené najneskôr na webovom sídle http://www.akademiapz.sk
 
V prípade otázok nás kontaktujte na DOD@akademiapz.sk .

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1

835 17 Bratislava
Slovakia 


 
 
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL,  KURZY MATEMATIKY A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 
 
Deň otvorených dverí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.  sa koná v piatok 10. novembra 2017 od 9.00 do 13.00 hod. na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.
.
    
Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý bude piatok, 27.10. 2017 od 9:00 do 18:00 hod.
Hviezdoslavovo nám. 18: Katedry maliarstva a architektonickej tvorby
 
 
 
 
Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně organizuje 
 
Výška nanečisto
 
 
 
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019.
 
 
   
Občianske združenie PreStredškolákov organizuje rôzne podujatia v rámci neformálneho vzdelávania a tentokrát  sa rozhodli spraviť podobný event v Banskej Bystrici, dňa 7.11.2017
Témou tohto eventu bude štúdium v zahraničí, program Erazmus a podobne. 
link na facebookový event: https://www.facebook.com/events/1795259334105589/
 
 
Deň otvorených dverí na VŠMU - 18.11.2017
Počas tohto dňa budú v učebniach DF VŠMU prebiehať otvorené hodiny jednotlivých katedier, ktoré takto priblížia návštevníkom ich fungovanie a zároveň priebeh prijímacích skúšok na bakalárske štúdium. 
Vstup na Deň otvorených dverí je voľný. Program je naplánovaný od 9:00-15:30 hod. a následne bude pokračovať program projektu Noci divadiel, do ktorého sa naša škola opäť zapojila.
 
 
 
 
 

Výber voliteľných predmetov

 

Voliteľné predmety pre 3. ročník

2-hodinové predmety
1.skupina                                          
2.skupina
   
3.skupina                              


1-hodinové predmety
1.skupina                                         
2.skupina

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník 

4-hodinové predmety
1.skupina                                          
                                                                              

2.skupina                                          

 

2-hodinové predmety

1.skupina                                            

 
2.skupina                                            
 
3.skupina                                           
 
4.skupina
 
5.skupina
 
6.skupina
 

 
Ďalšie voliteľné predmety pre žiakov V.L