zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tajácka cyklo40

V piatok 23.9.2016  sa uskutoční "Tajácka cyklo40". Je to športová akcia k 40. výročiu založenia našej školy.  Školský rok 2016/2017 je pre nás jubilejný.  Okrúhle výročie  si chceme pripomenúť niekoľkými podujatiami. Cykloakcia  je projekt žiakov 4. ročníka, ktorí začali s jeho prípravou už na konci minulého školského roka.  Účastníci  športovej akcie odštartujú o 9:30 hod.  po trase Gymnázium J.G.Tajovského  - Vlkanová  a späť.  Každý účastník dostane tričko s logom, vyrobené vďaka  našim sponzorom. Do akcie sa zapája 250 žiakov školy a 18 učiteľov. 

Sociálne štipendium v školskom roku 2016/2017 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

OZNAM - riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom školy dňa 16.9.2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

                                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                    riaditeľka školy

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

pozývame Vás na  plenárne zasadnutie rodičov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 17,00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Po skončení  sa uskutočnia v kmeňových triedach triedne zasadnutia RR.
 
Vedenie školy

SHOA - dialóg o holokauste

Pri príležitosti 75. výročia prijatia Židovského kódexu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici výnimočné kultúrno-umelecké podujatie realizované pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael, J. E. pána Zvi Aviner-Vapniho a primátora mesta Banská Bystrica pána Jána Noska s názvom SHOA – dialóg o holokauste.

OZNAM pre nových stravníkov v šk. roku 2016/2017

Záujemca  o stravovanie vo  výdajnej školskej jedálni (VŠJ) GJGT postupuje nasledovne:

Milí študenti,

Milí študenti,
 
vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom   školskom  roku 2016/17  začíname 5. septembra 2016.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30
Dňa 2.septembra 2016 je škola zatvorená

Medzinárodný kemp mládeže v Ulme (30. jún – 06. júl 2016)

znamenal ukončenie našej účasti na medzinárodnom projekte „don@u-online 2016“. Pracovnú skupinu GJGT reprezentovali žiačky Michaela Rafajová (bývalá III.C) a Katarína Saksová (bývalá III.F), ktoré sa s vami podelili o svoje zážitky..... 

OZNÁMENIE PRE PRVÁKOV V ŠK. R. 2016/2017

Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne:  od 24. – 31. 8. 2016 v čase od  8. 30 h. – 12. 00 h. u p.Sokolovej alebo u služby na vrátnici
ISIC preukazy platia od 5. 9. 2016. Prineste si so sebou fotografiu o rozmeroch 26 x 32 mm.
Žiakom, ktorí za kartu nezaplatili, budú preukazy vybavené v priebehu septembra po vypísaní žiadosti a zaplatení za ISIC kartu.

Oznam pre budúcich žiakov prvého ročníka

Oznamujeme žiakom, ktorí nastupujú v septembri 2016 do prvého ročníka, že aktuálne zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené koncom augusta 2016. Zoznamy tried, ktoré sú momentálne zverejnené nie sú konečné, sú zostavené abecedne z organizačných dôvodov.

Syndikovať obsah