zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať

8. novembra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach

 -      s  profiláciou  na matematiku

 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Exkurzia do Národného parku Donau – Auen

Dňa 3. 10. 2016 maturanti z biológie v sprievode vyučujúcich RNDr. Kusej a Dipl. germ. Hrmovej navštívili Národný park Donau – Auen v Rakúsku, ktorý patrí medzi najväčšie záplavové územia na Dunaji a celistvé mokraďové územia svojho druhu v strednej Európe.

„FLORBALOVÁ 40 – DSIATKA“

Florbalový mix – turnaj k 40. výročiu školy sa uskutočnil 28. 9. v telocvični GJGT za účasti 70 študentov z 10 družstiev. Víťazom sa stali a zlaté medaily si vybojovali hráči „FBC HOREHRONEC“ v zostave: Peťa Kubaská, Martin Šúr, Filip Švabovský, Daniel Bernáth z V.L, Ján Daxner, Viktor Tóth zo IV.F a Andrej Valach z II.A triedy. Na 2. mieste sa umiestnili  „Poštári“ z 3. ročníka a tretí bol „Mikušinec C.F“ z II.D. Všetci účastníci turnaja dostali pamätné diplomy. Gratulujeme víťazom, všetkým ďakujeme za bojovné výkony a tešíme sa na budúce stretnutia.

Jesenná pohoda v Prahe

Aj tak by sa dala nazvať exkurzia do stovežatej matky miest -  Prahy. Pre nás starších už len nostalgická spomienka na spoločný štát, blízku kultúru. Túto návštevu Prahy sme mali správne „okorenenú dramatickým v umením“ , a to divadelným predstavením v slávnom Stavovskom divadle s ešte slávnejšou komédiou  Carla Goldoniho - Sluha dvoch pánov v neopakovateľnom prevedení Miroslava Donutila.

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 
11. októbra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 

           - zameraním na bilingválne štúdium
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Tajácka cyklo40

V piatok 23.9.2016 prebiehalo na našej škole netradičné vyučovanie.  Až 250 žiakov a 18 učiteľov sa zapojilo do cykloakcie "Tajácka cyklo40"  na trase Gymnázium J.G.Tajovského - Vlkanová a späť, ktorú sme zorganizovali v jubilejnom roku založenia našej školy. Ostatní žiaci navštívili filmové predstavenie.

DIVADELNÉ BRNO

5:15. Drsný budíček, pomyslíte si. Stál za to.
                                                                 Jakub Švec 4.D 
 

Sociálne štipendium v školskom roku 2016/2017 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

OZNAM - riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom školy dňa 16.9.2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

                                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                    riaditeľka školy

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

pozývame Vás na  plenárne zasadnutie rodičov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 17,00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Po skončení  sa uskutočnia v kmeňových triedach triedne zasadnutia RR.
 
Vedenie školy
Syndikovať obsah